Zeven wijzen, U-Anna Adapa, Óannes

124350x 20. 04. 2019 1 Reader

Afgezien van de namen van de oude legendarische heersers die vooral bekend zijn uit de zgn. "Sumero koning lijst", die getuigen van herziening van de heersende dynastieën in verschillende Mesopotamische steden uit de oudheid, "wanneer het koninkrijk uit de hemel neerdaalde" tot heersers III. Dynastie van Ur en de eerste dynastie van Isin (21.-19. Stol.př.kr.) met mythologische en historische traditie behouden de namen genoemd. de wijzen, die de Sumeriërs bij naam noemden abgal en Babyloňan en Assyrische expressie Apkallu, wat een voor de hand liggende lening van Sumerian is. In tegenstelling tot de lijst met heersers, inclusief die heersers van legendarische tijden vóór de vloed die zijn oorsprong vond aan het begin van 2. tis.nl, zijn teksten die opnemen mudrcovskou traditie vrij laat. Ze werden bewaard in de vorm van fragmenten uit Nineveh, Ashrau en Uruk van 1000 BC

rituelen

In de meeste gevallen waren het de eerste incantatie en rituelen met de naam Hitter méseri. Huis van rituele scheiding (sluiting) met verzoenende rituelen in verband met het koninklijke ritueel. Deze eerste vloek wendt zich tot de figuren van zeven wijze mannen, wier schilderijen (in de vorm van beeldjes niet de tekeningen zijn van mannen gekleed in visleer met een vissenkop) een beschermende rol hebben gespeeld.

Bij de namen van de zeven wijze mannen die behoorden tijd vóór de overstroming, gevolgd door de namen van vier wijzen uit de tijd na de zondvloed en had een relatie belangrijke Mesopotamian steden Uruk en zijn leiders Emme (r) Kara, Kishi de adab Ur en tweede zogenaamde liniaal. Šulgim derde dynastie (2094 2047-BC)

Tekst vertaling:

Wailing: U-Anna, die de orde van hemel en aarde heeft geordend,
U-Anne-dugga, die veel wijsheid had,
Enmedugga, aan wie een goed lot zou worden bepaald,
Enmegalam, die in het huis werd geboren,
Enmebulugga, die opgroeide,
An-Enlilda, de reinigende priester (stad) van Erida,
Utu'abzu, die uit de lucht stapte
Zeven van hen, geweldige vissen, zeevis,
De zeven wijzen, die al in de rivier waren, waren de orde van de hemel en het land bewaakt.
Nungalpiriggaldim, de wijze (koning) Enme (r) kara, de godin Ishtar
Hij was afgedaald van de hemel naar Eanna.
Piriggalnungal, die werd geboren in Chisinau, en die Adad was
in de hemel was hij zo boos,
dat hij drie jaar in het land voorbereidde op regen en groen.
De Piriggalabz, die in Adab was geboren en zijn zegel had
hij hangt zijn nek op
en God, ik was zo boos op Apel dat de man hem had gedood met een zegel,
die hij in zijn nek had (hangend)
De vierde is Lu-Nanna, (slechts) twee derde van de wijze,
van de (tempel) Eninkiagnunna,
de tempel van de godin Istra (koning) Sulgi, de grote draak reed.
Samen, de vier wijzen van de mensheid die Ea, Heer,
hij gaf veel reden.

Deze tekst is een getuigenis ongetwijfeld oude tradities, waarvan de wortels zijn nog steeds in de Sumerische periode van Mesopotamische geschiedenis. De traditie, niet alleen van de zeven wijze mannen die een leraar van de mensheid de traditie van de helden werden leggen, maar ook uit de dagen na de vloed, die uit verschillende nog onduidelijke redenen waren, kwamen in conflict met de goden zelf, en die, met als enige uitzondering van die eerste "zondvloed" wijze genoemd U - Anna kent bijna niets. Deze tekst zou niet zo interessant zijn als er geen andere teksten die informatie te verstrekken en bij te dragen aan de integratie ervan in de bredere culturele en historische context.

Tabel W 20030,7³

Een dergelijke tekst is de W 20030,73-tabel afkomstig van de late Babylonische Oeroek. Deze tabel was eigendom van een schrijver genaamd Anu-bel-Zon, zoon Nidinta-Anu, uruckého priester slib god Anu en de godin Antum en vermeende afstammeling van de beroemde Sin-leqe-unníního, auteur van de Babylonische versie van het Gilgamesj-epos. Deze tabel geeft de Filosoof (abgall) en geleerden (ummannu), die aan de hoven van de verschillende heersers werkte van prehistorie tot het bewind van de Assyrische koning Esarhaddon (680-669 BC) Tekst tafels lijken een soort mythische genealogie Urska kerkelijke familie vertegenwoordigen, die ontlenen hun oorsprong uit voorwereldlijke tijden de mythische Philosopher's en naast de reeds genoemde Sin-leqe-unníniho beleden de erfenis van beroemde schrijvers zoals Kabti-ili-Marduk, de auteur van de mythe van Errovi.

Van deze tafel was de wetenschapper het meest geïnteresseerd in de eerste elf regels waar staat:

(Mettertijd) Koning Ajjalu was de wijze U-an (on),
(op tijd) was koning Alalgar de wijze U-An (ne) -dugga,
(in tijd) van koning Ammelu'anna was de wijze Enmedugga,
(op tijd) was koning Ammegalanna de wijze van Enmegalamma,
(op tijd) Koning Dumuzi, de herder, was de wijze Enmebulugga,
(in de tijd) van koning Enmeduranki was de wijze Utu'abzu-
(After the Flood), tijdens het bewind van King Enme (r) Kara, was de wijze Nungalpiriggal,
(die de godin Ishtar) neerdaalde uit de hemel naar Eanna en een bronzen harp,
(welke ......) van de Lazurit is, met de vaardigheden van Ninagala
(gemaakt, in ......) ... .. de verblijfplaats ... de harp vóór de god Antem bouwde.

Sumerische koninklijke lijst

Door de beginwig van de derde tafel te vergelijken Hitter méseri Uruckým de lijst houdt de bijna volledige samenvallen van namen zeven voorwereldlijke wijzen aanzienlijke gelijkenis tussen de twee namen eerste sage na de zondvloed, identiek aan de associatie met de legendarische liniaal uruckým Enmei (r) karma en de overweldigende consensus in de beschrijving van zijn acties met betrekking tot de godin Ishtar. En dezelfde namen, of hun varianten, staan ​​aan het begin van de lijst met Sumerische heersers, Sumerische koninklijke lijst waarvan de bewaarde manuscripten afkomstig zijn van 19.-17. eeuw v.Chr. als de namen van de zeven heersers die in de vier oudste pre-vloedsteden regeerden. Als centra van koninklijke macht vóór de vloed worden ze genoemd in de best bewaarde tekst (het zogenaamde Weld-Blundell-prisma) van de stad Eridu, Bat-tibira, Larak, Sippar, Šuruppak.

De vertaling van de tekst luidt:

Toen het koninkrijk uit de hemel neerdaalde, was het koninkrijk in Erida. In Eridu was hij koning Alulim, regeerde 28 800 jaar, daarna oordeelde Alalgar 36 000 al jaren. De twee koningen regeerden jarenlang over 64 800.
De Eridu viel (a) koninkrijk werd overgedragen aan Bad-Tibira. In Bad-Tibir regeerde jarenlang Enmenlu'anna 43 200, (toen) regeerde Enmengalanna 28 800 jaar,
(toen) de regeringen van Dumuzi, herder, 36 000 jaar. De drie koningen regeerden jarenlang over 108 000.
In Larak heeft Ensipazi'anna 28 800 jarenlang geregeerd. Eén koning heeft jarenlang 28 800 geregeerd. Larak viel (a) koninkrijk werd overgedragen aan Sippar.
In Sippar regeerde Ennenduranna 21 000 al jaren. Eén koning heeft jarenlang 21 000 geregeerd.
Sippar viel (a) het koninkrijk werd overgedragen aan Šuruppaku.
In Shuruppak heeft Ubar-Tutu jarenlang 18 600 geregeerd. Eén koning heeft jarenlang 18 600 geregeerd.
In vijf steden werden acht koningen van 241 200 geregeerd.
Toen de vloed overviel, daalde het koninkrijk van de hemel af, het koninkrijk was in Kis.

De eerste Griekse schrijver van Babylonië

Hellenisering vorm namen mythische Sumerische "zondvloed" heersers en mythische "Filosoof", de eerste leraren van de mensheid die hebben bijgedragen aan de versterking van het menselijk ras, wordt ook opgenomen in de fragmenten van het eerste boek van het Griekse bestand Babylóniaka, de auteur was een Babylonische geleerde genaamd Berossus. De Chaldeeuwse priester van de tempel van Babylon Esagila god Marduk-Bela werd waarschijnlijk geboren rond 340 BC en als een geleerde astroloog werkte hij op de binnenplaats van de Seleucus-heersers in Mesopotamië. Aangenomen wordt dat bij het schrijven van zijn werk met Berossus plaats van Arcadian bronnen vertrouwd op Sumerische bronnen.

Met Béróssovým administratie is zeker, direct of indirect, met de beroemde Griekse schrijver van Syrische afkomst Lúkiános selfmate, Alexander Polyhistor, Jozef Flavius, Abydén, Eusebius van Caesarea en anderen die dankzij Beróssovo minste hebben overleefd in de aanhalingstekens. Berosse's Babylonische geschriften bestaan ​​uit drie delen. Het eerste deel gaat over de allereerste begin van de menselijke cultuur, de schepping van de wereld en de mens bevat een aantal astronomische en astrologische doorgangen waarvan de authenticiteit wordt niet in twijfel getrokken. Het tweede boek noemt tien voorwereldlijke heersers, vertelt de zondvloed, berekent zesentachtig oude heersers na de vloed, en registreert historische dynastie aan de koning van de derde boek gaat over de periode na Nabonassar Babylon Nabonassar (Nabu-Nasser, 747-734 BC) tot het einde van de Perzische overheersing.

Het openingsgedeelte van het boek

Ik wil graag praten over het eerste deel van het eerste boek, dat vertelt over het begin van het menselijk ras, wijs monsters, leraren van de mensheid die bekend is met de grondbeginselen van de beschaving, en de eerste heersers tot de tijd van de zondvloed.

Er waren veel verschillende naties in Babylon die zich in Chaldeia vestigden. Vogels zonder wetten als spel. Echter, in het eerste jaar kwam het monster "Óannes" (U-An (na)) tevoorschijn uit de Rode Zee (Perzische Golf) op plaatsen grenzend aan Babylonië. Zijn hele lichaam was raar, hij had een mens onder de vissenkop, zijn benen waren menselijk en groeiden uit een staart met vissenstaart. De stem van het monster was ook menselijk. Zijn vorm wordt vandaag bewaard. Het monster bleef de hele dag bij mensen zonder eten te eten. Hij leerde mensenwetenschap en kunst en verschillende ambachten, leerde hoe steden en tempels te stichten, hoe wetten te stellen en landgrenzen; hij liet hen ook zien hoe te zaaien en hoe het gewas te oogsten en alles wat de mens nodig heeft voor zijn dagelijks leven. Sindsdien is er niets ontdekt. Na zonsondergang dook Óannés terug in de zee en bracht de nacht door in de oceaan; het was een amfibie.

Verder schrijft hij over mythische "pre-flood" -koningen:

De eerste koning der Chaldeeën Alóros (Alulim) van Babylon, geregeerd 10 Sarah ... Na hem Alaparos (Alalngar) en Amélón (Enmei (n) lu'anna), die beide Pautibiblioi (Bad-tibira) regeerde. Alaparos geregeerd Sara 3, 13 Amélón Sarah. Na deze oordeelde Chaldeeën Amménón (Enmenunna) 12 Sarah. Onder zijn bewind van de Rode Zee monster ontstaan ​​Annédótos (U-An (on) - DUGGA) Oannes, die de vorm van de mens en vis nam. Vervolgens oordeelde 18 Sarah (A) megaloros (Enmei (n) Galanda) vanaf het centrum Pautibiblioi en na herder Daónos (Dumuzi) uit dezelfde stad geregeerd 10 Sarah. Tijdens zijn bewind verscheen vier monsters die dezelfde vorm zoals eerder vermeld hebben, dat is een mengsel van mens en vis. Ze werden genoemd: Euedókos (Enmedugga) Eneugamos (Enmegalamma) Eneuboulos (Enmebulugga) Anémentos (An-Enlilda).

Toen regeerde hij Euedórachgos (Enme (n) duranna) van Pautibiblioi en 18-sara's. Tijdens zijn bewind was er een ander monster genaamd Anódafos / Ódakón (Utu-Abzu) ... Verder oordeelde Amempsinos (Ensipazianna), Chaldeeërs van Laranchoi (Larak) 10 Sarah. Na Urarites (Ubar-Tutu) uit dezelfde stad regeerden 8-sars. Dan, na de dood van Óriarta, geregeerd door zijn zoon Xisuthros (Ziusudra, Utanapištim Noah) 18 Sarah ... Onder zijn bewind brak hij grote overstroming.

Béróssos gebouwd mudrckou traditie tot de fundamenten van haar inzending. Lange wijzen waren net zo belangrijk voor hem als de eerste antediluviaans heersers, hij beschouwt hen niet alleen als de leraren van de eerste mensen, maar ook als de scheppers van de hele beschavingsstructuur, want zoals hij zelf aantoont, is er sindsdien niets meer ontdekt.

Klínopisné texty

Verwijzingen naar een groep van deze mythische wijzen (abgal, apkallu) verschijnen hier en daar in andere glanzende teksten. Bijvoorbeeld, ik breng de mythe van Errovi die het markeren van de monding van de god Marduk zich voor het zijn die het geheim van het maken van de goddelijke afgoden, dat na het uitvoeren van de juiste rituelen přepodstatnily de goden zelf weet.

De vertaling is:

De meesters deden de Apsú en lieten ze niet uit. De plaats waar de boom groeit Mesa en waar ze vonden de steen Elmes, veranderde ik en niemand kwam ... Waar is er een boom Mesa, vlees van de goden, die de koning van het heelal behoort, hout schoon, kind subliem, dat de regering van een talent waarvan de wortels uitgestrekte zee honderd mijl in de diepten van de onderwereld, en de kroon van zijn zee raakt (Antova) de hemel? Waar zijn de zeven wijzen van Apsu, pure vis al als Ea, hun heer, zijn begiftigd met grote wijsheid, en die (mijn) lichaam te reinigen.

Een vermelding ervan verschijnt in een epos over Gilgamesh, waar ze over hen spreken als bouwers van de beroemde stadsmuren van Uruk:

Ga naar de top van de Uruguay-muur, loop er doorheen,
verken de fundering, zie de steen!
De steen is niet verbrand
en de stichting heeft de wijzen niet zeven gemaakt? "

Bovengenoemde zeven wijzen in wigvormig literatuur wordt vaak de voornaam, de naam U-An (at) Adapa die voorkomt in verschillende vormen: U-An (at) U-An (at) Adapa, UMA-Anum / Anim Adapa, Adapa. Het is een korte vorm van Sumerische naam.

U-an- (na) -a-da-pa, wat kan worden vertaald als "het licht dat in de hemel is", "het licht dat Anem heeft ontmoet", waaruit de Griekse vorm van de Óannás-wijze werd geboren. In een van de Sumerisch-Akkadische lexicale collecties is equivalent aan de term Sumerische Adamu verbinding U-tu-a-ab-ba "geboren op zee" en wordt aangeduid als "wijsheid" in de context van diverse andere arkadských bijvoeglijke naamwoorden.

De wijsheid zelf Adap vergelijken zijn wijsheid Sanherib de Assyrische heersers (704-681 BC) en Esarhaddon (680-669 BC), Ashurbanipal (668-627 př.kr). Ze beweerden zijn vaardigheid, werk, boodschap te hebben geleerd met een speciale nadruk op het schrijven van kunst. Letterlijk, kunnen ze de oude script vóór de zondvloed, of zelfs dat zij afstammelingen van de aanwijzing voor ADAP lezen. Adapa wordt daarom beschouwd als een wijze die gaf de mensheid de kennis van kunst en typiste eigen initiatief goden schreef een aantal belangrijke teksten bedreven in magie en magische literatuur, is een expert Namen van God en de tempel bouwer.

Adapovská traditie splitst in twee takken, waarvan er één het verbindt met de eerste "zondvloed" heer van Eridu genaamd Alulim, Alula, Ajjal, Alóros en de ander zet hem naast Enmerkar legendarische bouwer van Uruk. ADAP kader Uruk en liniaal Enmerkar toont gedeeltelijk opnemen van één van de Babylonische kronieken.

Enmekir, koning van Uruk, de bevolking vernietigd ...... ...... salie Adapa heiligdom schoon en Enmekir gehoord ......... heersen over al de landen die ik hem gaf ......... hemel beroemde gebouwd in de tempel van de All Esagila ...... hemelen en de aarde, de oudste zoon ......

Episch liedje

Daarnaast zijn vijf fragmenten bewaard gebleven (drie uit Nineveh, één uit Sippar en één uit Uruk) met een epische tekst over Adapo en Enmerkara, waarvan de grotendeels beschadigde en onvolledige tekst suggereert dat Adapa en Enmerkar een soort oud graf hebben geopend, dat uiteindelijk Adapa is hij beval om voorzichtig te sluiten. De belangrijkste en ongetwijfeld de beroemdste tekst met betrekking tot het personage van Adapa is de zogenaamde "Legend of Adapo" of "Adapa and the South Wind". Uit deze tekst kan worden afgeleid dat God Ea / Enki Adapa creëerde als een vervolgmodel van alle mensen en hem wijsheid gaf die misschien zelfs de wijsheid van sommige goden overtrof.

Hij ontkende hem slechts, als alle menselijke wezens, het eeuwige leven. Voor sommigen is de legende van Adapo vooral een viering van de stad Erid als een oud Sumerisch cultcentrum, want een andere Adapa is een drager van gehoorzaamheid en een onwankelbaar geloof in zijn meester. Op het eerste gezicht lijkt de blindelings gehoorzame Adapa in mythe gewoon een woordspeling in de handen van de machtige goden Anu en Ey, maar er zijn andere, subtielere en minder onderscheiden elementen in de tekst die zijn onthuld in het lange proces van zijn studie. Adapa proefte per ongeluk de kracht van het gesproken woord, en God Anu wilde het voor de mensen verbergen. Daarom werd Adapa naar de hemel geroepen, waar hij voor altijd zou blijven wonen, en hij droomde van zijn ervaring, maar als hij de Eu-raad niet gehoorzaamde. Voor zijn gehoorzaamheid keerde Adapa terug naar de aarde, verrijkt met de kennis die geen ander sterveling ooit had ontvangen.

Het is nog niet zeker of er een direct verband tussen ADAP en něktreou cijfers van bijbelse aartsvaders te verklaren, of tussen Utu'abzuem, zevende voorwereldlijke sage uit de tijd van Koning Enmedurankiho "die naar de hemel opgevaren," en Enoch, de zevende op rij voorvader Adam, die ' wandelen met God "en" God heeft hem genomen ". Direct contact sommige persoonlijkheden met goddelijke figuur, hun overgang naar het goddelijke rijk (verschijningen van de hemel), "monsterlijke" verschijning van de mens en vis sommige individuen, suggereren dat er waarschijnlijk geen toeval.

Ze waren oude buitenaardse wezens?

Laden ... Laden ...

Vergelijkbare artikelen

Eén opmerking over "Zeven wijzen, U-Anna Adapa, Óannes"

  • Martin Horus Martin Horus zegt:

    Dat klopt. Toen ik Soemerisch studeerde, is het een nauwkeurige beschrijving van alle gebeurtenissen die zijn gebeurd, inclusief een andere planeet in ons zonnestelsel die zal terugkeren.

Laat een reactie achter