Lijst van 11 groenste landen op aarde

13173x 31. 07. 2019 1 Reader

De wereld boekt vooruitgang bij het promoten van de natuur en wordt groener. De industrie is opgezet, mensen zijn begonnen met de bouw van onroerend goed en overheden bereiken voortdurend belangrijke mijlpalen op het gebied van gezondheid, onderwijs, energie en transport. Deze ontwikkeling heeft landen in staat gesteld hun burgers een betere economie en een beter leven te bieden. Dit heeft echter geen invloed op het milieu.

Opwarming van de aarde en aantasting van het milieu zijn een van de gevolgen voor de wereld. Het milieu wordt dus met name bedreigd door de toename van het aantal industriële industrieën, de uitbreiding van moderne transport- en woongebouwen. Ondanks deze milieurisico's die gepaard gaan met ontwikkeling, zijn er landen die hard werken om deze factoren te verminderen en hun milieu groen en gezond te houden.

Hier zijn 11-landen die werden geïdentificeerd als de groenste in 2018:

1) IJsland

IJsland is een van de landen die zijn omgeving zeer serieus neemt en investeert in duurzaamheid. Het werd beoordeeld als een van de groenste landen ter wereld. Bovendien loopt het voorop bij het uitvoeren van milieuvriendelijke programma's. Het heeft de 93,5 milieuprestatie-index.

Het richtte zich op de productie van elektriciteit en warmte met behulp van het geothermische landschap. IJsland heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen oceaanvervuiling. Ze zijn er zeker van dat de wateren schoon worden gehouden en dat er wordt gevist met voorrang voor milieubescherming.

Eiland

2) Zwitserland

Zwitserland is het tweede groenste land ter wereld met de 2019-milieu-index in 89,1. Het heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het milieu schoon en duurzaam wordt gehouden. De oprichting van het Alpine Park is een van de stappen die ze hebben gezet. Bovendien heeft het land zich gericht op het produceren van hulpbronnen door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, een stap die ook de groene economie ondersteunt.

In de loop der jaren heeft Zwitserland wetten gemaakt die landbouwlanden in staat stellen zich te ontwikkelen en te voorkomen dat ze worden gebruikt voor de ontwikkeling van infrastructuur. Deze bijdragen hebben dit land groen gemaakt, omdat de natuurlijke omgeving veilig was en wordt gehouden. Heldere lucht, prachtige meren en bergen zijn opvallende kenmerken die deze plek prominent maken.

Zwitserland

3) Costa Rica

Costa Rica is populair vanwege het prachtige landschap en het even interessante landschap. Groen in zijn omgeving is op het eerste gezicht duidelijk zichtbaar. Het heeft de 86,4 Environmental Protection Index. Het land heeft strikte maatregelen genomen om lucht- en watervervuiling te voorkomen en gelooft dat het door 2021 een koolstofneutrale omgeving zal bereiken.

Burgers van landen gebruiken hernieuwbare energie om de productie van broeikasgassen te voorkomen. Costa Rica hoopt het eerste CO2-neutrale land ter wereld te zijn dat voortdurend financiering zoekt om dit mogelijk te maken. Costa Rica wordt beschouwd als een van de groenste landen ter wereld en wordt ook beschouwd als een van de gelukkigste mensen in het land.

Kostarika

4) Zweden

Zweden is een van de groenste landen ter wereld met de 86,0-milieubeschermingsindex. Het land is van plan het gebruik van fossiele brandstoffen door 2020 uit te bannen. Deze stap is om milieuvervuiling te voorkomen. Wat meer is, ze hebben het gebruik van milieuvriendelijke hernieuwbare energie overgenomen om het milieu natuurlijk te maken en te beschermen tegen vervuiling.

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van koolstofemissies in de lucht en dus aan een schoner en veiliger milieu. De belangrijkste actie is het partnerschap tussen Zweden en de buurlanden, met name door verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van de Oostzee en de bescherming van het totale ecosysteem. Het Zweedse milieubeheerorgaan is een van de beste en dit heeft ertoe bijgedragen dat Zweden groen is gebleven.

Zweden

5) Noorwegen

Noorwegen is een van de regio's in Europa met een duidelijk groene omgeving. Het heeft de 81,1-index voor milieubescherming. Het land heeft ervoor gezorgd dat zijn residentiële en commerciële voorzieningen geen broeikasgassen uitstoten in het milieu. Net als andere landen heeft Noorwegen ervoor gezorgd dat het hele land milieuvriendelijke en hernieuwbare energiebronnen gebruikt om vervuiling en koolstofproductie te verminderen.

Door 2030 implementeert Noorwegen strategieën voor duurzame ontwikkeling en milieuwetten om bij te dragen aan de totstandkoming van een CO2-neutraal land. Het meest interessante is dat Noorwegen sinds de vroege jeugd een relatie heeft met de natuur. Kinderen van jongs af aan leren hoe ze samen moeten leven met de natuur en het milieu kunnen beschermen. Noorwegen gebruikt bovendien milieu-expertise om zijn omgeving schoon en veilig te houden.

Noorwegen

6) Mauritius

Mauritius, een klein eiland in Afrika, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van het groen van zijn omgeving. Het heeft een milieuprestatie-index van 80,6. Mauritius is een eiland dat onvermoeibaar heeft gewerkt om zijn havens te beschermen. Het stelde beschermingswetten in die de vervuilingsniveaus verminderen en tegelijkertijd de milieubescherming bevorderen.

Mauritius

7) Frankrijk

De bijdrage van Nicholas Sarkozy speelde een belangrijke rol om van Frankrijk een van de groenste landen ter wereld te maken. Hij introduceerde wetgeving die het voor heel Frankrijk bindend maakte om deel te nemen aan een milieuvriendelijk land en om energie te besparen. Frankrijk heeft de milieu-index 78,2. Frankrijk heeft een zeer vruchtbare grond gekregen en is een van de belangrijkste exporteurs van voedsel. Dat is ook de reden waarom Franci wijn maakt, dankzij zijn druivenvelden die hij heeft.

Het land heeft minder industrieën dan andere landen, wat heeft bijgedragen aan het verminderen van luchtvervuiling. In de loop der jaren heeft Frankrijk gewerkt aan de / industrialisatie - een stap waarbij de toestand van het milieu in het land is verbeterd, aangezien de watervervuiling aanzienlijk is verminderd. Bovendien heeft Frankrijk beloofd het gebruik van hulpbronnen en productiemethoden te veranderen om een ​​gezond milieu te behouden.

Frankrijk

8) Oostenrijk

Oostenrijk heeft de milieuprestatie-index 78,1. Deze index levert onvermoeibare inspanningen om gezonde natuurlijke omstandigheden in zijn omgeving te handhaven. De belangrijkste acties van Oostenrijk omvatten milieubescherming op de agenda van het sociaal en economisch beleid.

Oostenrijk heeft ook hard gewerkt in sectoren zoals afvalbeheer en chemische en luchtvervuiling om milieuvervuiling door deze verontreinigende stoffen te voorkomen. Oostenrijk heeft ook milieukennis in zijn landbouw opgenomen om vervuiling te voorkomen. Dit werd onderstreept door de vermindering van het gebruik van pesticiden. Het introduceerde ook maatregelen om bossen te beschermen en ontbossing te verminderen. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat het een van de groenste landen ter wereld is geworden.

Oostenrijk

9) Cuba

Cuba bevindt zich niet in de landen die tot de groenste ter wereld behoren. Dit blijkt uit de 78.1-index voor milieubescherming. Cuba heeft hard gewerkt om zijn omgeving in een groene en veilige omgeving te houden door het gebruik van pesticiden op landbouwgrond te verminderen, omdat het chemicaliën zijn die het milieu negatief beïnvloeden.

De zeespiegel is ook verlaagd om de bodem te beschermen tegen overmatig zout dat deze zou kunnen vernietigen. Milieubewustzijn wordt ook op scholen onderwezen, zodat kinderen het kunnen leren en oefenen om het milieu te behouden.

Kuba

10) Colombia

Colombia is een prachtig land dat is begiftigd met een prachtig landschap en vegetatie. Colombia is begiftigd met het Amazonewoud, tropische regenwouden en woestijnen. Het heeft ook duizenden diersoorten die in zijn ecosysteem leven. Evenzo zijn beleidsmaatregelen en voorschriften ontwikkeld om het milieu te beschermen en de biodiversiteit te behouden.

Ondanks dat ze aanvankelijk werden beschuldigd van het vernietigen van hun natuurlijke omgeving, werkten ze onvermoeibaar om verloren glorie te herwinnen door wetten te maken die de duurzaamheid van het milieu bevorderen. Het heeft de 76,8 milieuprestatie-index en is een van de groenste landen ter wereld.

Colombia (© Gavin Rough)

11) Finland

Finland voltooide de top elf van 's werelds groenste landen voor het jaar 2018. In 80. Finland stond bekend om zijn hoge stikstofemissies en andere activiteiten die het milieu aantasten. In de loop der jaren zijn er echter verbeteringen gemeld naarmate landen proberen hun omgeving te herstellen.

De milieu-instantie in Finland heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen broeikasgassen worden geproduceerd en dat burgers in het land hernieuwbare energiebronnen gebruiken voor de productie. Windenergie wordt veel gebruikt. Volgens de jaarlijkse milieuprestatie-index van Yale University is Finland van plan om meer dan de helft van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

Finland

Index 'goed land"Heeft een lijst van 153-landen die zich bezighouden met het milieu

Verwijzend naar hun recycling- en composteringssystemen, onderstreept deze index de focus van Portugal op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het onderwijzen van kinderen in scholen in de richting van 'dagelijkse milieu-inspanningen verrichten'.

De BBC benadrukt dat Portugal "de eerste leider is in investeringen in een volledig netwerk van laadstations voor elektrische voertuigen (die tot voor kort gratis was) en burgers motiveerde om zonne-energie en hernieuwbare energiebronnen met lagere energie te installeren en energie terug te verkopen aan het net".

De index vermeldde ook "elektrische scooters”, Die in Lissabon steeds meer worden gezien als een milieuvriendelijke manier om door de hoofdstad te reizen.

Vergelijkbare artikelen

Schrijf een reactie