Bijbel: echt verhaal

Bijbelse verhalen, zoals ze ons vandaag worden gepresenteerd, zijn in veel gevallen slechts een weerspiegeling van de ware geschiedenis. Hoewel de Bijbel spreekt over het boek als een boek - een boek waarvan de inhoud is ongewijzigd ten opzichte van zijn geboorte, nader onderzoek bevestigt het feit dat de inhoud ervan was in de stroom van de tijd herhaaldelijk aangepast en verbeterd aan de politieke behoeften van zijn tijd aan te passen.

Als het mogelijk is om een ​​eerdere editie te vinden, of beter nog, de geschriften die voorafgingen aan de eigenlijke schepping van de Bijbel, is het altijd een brandende plaats voor religieuze structuren. Het is altijd zorgwekkend of ons idee samenvalt met dat van onze voorouders.

Met een politieke besnoeiing in 382 AC op de Raad in Rome werd besloten welke teksten aanvaardbaar zijn en die moeten worden verbrand. Degenen die de laatste vervalsing van de geschiedenis niet hebben bereikt, zijn vaak diep spiritueel en spiritueel transformerend. De visie van vandaag heeft veel te maken met oosterse leringen. Gezamenlijk worden ze soms aangeduid als gnostische.